Ιστορία Ε'

1η ενότητα

2. Οι Έλληνες "κατακτούν" τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους.   Παρουσίαση 2  

3. Η ρωμαϊκη αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου.  Παρουσίαση 2  Παρουσίαση 3

4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη.   Παρουσίαση 2

2η ενότητα

5. Οι μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας.   daskalosa.eu

6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη.  daskalosa

7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με εργα τέχνης. daskalosa

8. Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία.  Παρουσίαση 2 (Σουδίας) daskalosa

9. Η αυτοκρατορία χωρίζεται σε ανατολική και δυτική. Παρουσίαση 2 (Σαμούχος)  daskalosa|

10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι.  daskalosa

11. Η καθημερινή ζωή και οι γιορτές στο βυζάντιο (1)
      Η καθημερινή ζωή και οι γιορτές στο βυζάντιο (2)  daskalosa

12. Η εκπαίδευση στο βυζάντιο   daskalosa

Επαναληπτικό Quiz (Ανοιχτό σχολείο)
      ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

3η ενότητα

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία  daskalosa

14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη "στάση του νίκα"   daskalosa

15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής daskalosa

16. Το Βυζάντινο κράτος μεγαλώνει και φτάνει τα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας  daskalosa
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από 13έως 16)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1 ΕΩΣ 16 (online ασκήσεις) 
Κριτήριο αξιολόγησης για τα κεφάλαια από 13 εώς 16) 

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών 

18. Οι Πέρσες και οι Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου 
      "Ακάθιστος Ύμνος"           Τα όπλα των Βυζαντινών 

19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες 

20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι ακρίτες

21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους 
      Περίληψη του μαθήματος 
22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους.
      Περίληψη του μαθήματος 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΚΕΦ. 17-22 

5η ενότητα

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονιζονται 
      Περίληψη μαθήματος 
24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς. 
25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του. 
      Περίληψη μαθήματος 
26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασικών 
27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων 

6η ενότητα

28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα       2η παρουσίαση
       Σταυρόλεξο   
29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εάφη από την αυτοκρατορία 

       Παρουσιάση 1      Παρουσίαση 2 
30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κων/πολης από τους Φράγκους
       Παρουσίαση 1      Παρουσίαση 2       Σταυροφορίες (βίντεο)
30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
       Παρουσιάση 1      Παρουσιάση 2     
       Χάρτης με το διαμελισμό της αυτοκρατορίας (με κίνηση)
31.   Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η', τον Παλαιολόγο
      Παρουσίαση 1       Παρουσίαση 2 
32. Η Θεσσαλονίκη γνωριζει μεγάλη ακμή
33. Οι Οθωμανοι Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την Πρωτεύουσα    2η παρουσίαση
35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη
                                      Παρουσίαση          Βίντεο   
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους        Βίντεο   
National Geographic | 1453, η Άλωση της Πόλης (βίντεο)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Ε' ΤΑΞΗΣ
Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει στους εχθρούς (α' μέρος)     (β' μέρος) 

37. Η βυζαντινή Κύπρος